Dla inwestorów

Dane kontakotowe dla inwestorów: 

Urząd Gminy Niwiska

Niwiska 430
36 - 147 Niwiska
Tel. 172279002
fax. 172279341
email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl 


Jolanta Marut

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy 
sekretarz@gmina.niwiska.pl

17 2270429


Kazimierz Kwaśnik

Fundusze Unijne 
Projekty
NGO
k.kwasnik@niwiska.pl

17 2270414