Moduły

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach

2018-09-03
Program jest adresowany do mieszkańców gminy Niwiska 
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+

Jego głównym celem jest poprawa jakości życia, aktywizacja społeczna oraz profilaktyka zdrowotna.


Dom czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR" obejmuje zajęcia ruchowe, edukacyjne, opiekuńcze, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne oraz fizjoterapię. 
Każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek
oraz transport tam i z powrotem.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach,
36-147 Niwiska 430, nr tel. 17 2279 342 

oraz w Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach, 
36-147 Niwiska 203a, 

nr tel. 17 2279 412, e-mail: senior.wigor@niwiska.pl

TRWA NABÓR