Aktualności

Liczba odsłon: 3245480
link do artykułu: Zespół parkowo-dworski w Niwiskach w nowej odsłonie
zdjęcie do
												 artykułu Zespół parkowo-dworski w Niwiskach w nowej odsłonie
2022-12-14

Zespół parkowo-dworski w Niwiskach w nowej odsłonie

Zapraszamy do zapoznania się z efektami rewitalizacji zespołu parkowo-dworskiego w Niwiskach w nocnej odsłonie.

link do artykułu: Informacja o nieczynnym PSZOK
zdjęcie do
												 artykułu Informacja o nieczynnym PSZOK
2022-12-12

Informacja o nieczynnym PSZOK

Wójt Gminy Niwiska  informuje, że w dniach: 21 grudnia i 28 grudnia 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na bazie Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach będzie nieczynny.

link do artykułu: Przebudowany odcinek drogi gminnej w Hucinie
zdjęcie do
												 artykułu Przebudowany odcinek drogi gminnej  w Hucinie
2022-12-12

Przebudowany odcinek drogi gminnej w Hucinie

Został przebudowany odcinek drogi gminnej w Hucinie na działkach o numerach ewidencji gruntów 697 i 709 na długości 1280 m. Droga ta stanowi dojazd do 2 posesji oraz dojazd do lasów prywatnych i państwowych Nadleśnictwa Tuszyma.

link do artykułu: Odbiór nagrody w konkursie ,,Do Hymnu"
zdjęcie do
												 artykułu Odbiór nagrody w konkursie ,,Do Hymnu
2022-12-12

Odbiór nagrody w konkursie ,,Do Hymnu"

7 grudnia 2022 roku w warszawskim Kinie Kultura odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”. 

link do artykułu: Preferencyjna sprzedaż węgla w Gminie Niwiska
zdjęcie do
												 artykułu Preferencyjna sprzedaż węgla w Gminie Niwiska
2022-12-09

Preferencyjna sprzedaż węgla w Gminie Niwiska

Informujemy, że 13 grudnia br. upływa przedłużony, ostateczny termin złożenia wniosku o preferencyjny zakup węgla w roku 2022 r. Po tym terminie Gmina Niwiska wystąpi do PGG S. A. o dostosowanie ilości węgla zabezpieczonego  w ramach zawartej umowy na rok bieżący do realnych potrzeb, wynikających ze złożonych wniosków.

link do artykułu: Informacja KPP w Kolbuszowej
zdjęcie do
												 artykułu Informacja KPP w Kolbuszowej
2022-12-09

Informacja KPP w Kolbuszowej

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej przedstawia informację o planach działaniach priorytetowych dla Gminy Niwiska w szczególności dla miejscowości Leszcze, Hucina oraz Kosowy. 

link do artykułu: To wdzięczność czyni człowieka szczęśliwym - Wizyta Św. Mikołaja w Kosowach-VIDEO
zdjęcie do
												 artykułu To wdzięczność czyni człowieka szczęśliwym - Wizyta Św. Mikołaja w Kosowach-VIDEO
2022-12-05

To wdzięczność czyni człowieka szczęśliwym - Wizyta Św. Mikołaja w Kosowach-VIDEO

"Wdzięczność i pomoc drugiemu człowiekowi to hasła, które były głównym tematem warsztatów aktorskich. Poprzedziły one wizytę Św. Mikołaja w Szkole Podstawowej w Kosowach. Jak było, zobaczcie sami. Zapraszamy.

link do artykułu: Zapraszamy mieszkańców Gminy Niwiska 60+ do udziału w projekcie pn. ,,Klub Seniora w Gminie Niwiska"
zdjęcie do
												 artykułu Zapraszamy mieszkańców Gminy Niwiska 60+ do udziału  w projekcie pn. ,,Klub Seniora w Gminie Niwiska
2022-12-05

Zapraszamy mieszkańców Gminy Niwiska 60+ do udziału w projekcie pn. ,,Klub Seniora w Gminie Niwiska"

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. „Klub Seniora w Gminie Niwiska” 

link do artykułu: Nowa przepompownia wody w Kosowach
zdjęcie do
												 artykułu Nowa przepompownia wody w Kosowach
2022-12-05

Nowa przepompownia wody w Kosowach

Inwestycja „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach” została oddana do użytkowania. Wartość zadania inwestycyjnego -  2 329 000 zł, a wykonawcą była Firma WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk z Suchowoli.

link do artykułu: MIKOŁAJ w GMINIE NIWISKA
zdjęcie do
												 artykułu MIKOŁAJ  w GMINIE  NIWISKA
2022-12-02

MIKOŁAJ w GMINIE NIWISKA

Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych i już 30 listopada odwiedził placówki przedszkolne, a jak wieść gminna niesie był widziany i u seniorów w Dziennym Domu Seniora w Gminie Niwiska.

Foto relacja z wizyty św.Mikołaja.

link do artykułu: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W KOSOWACH -VIDEO
zdjęcie do
												 artykułu DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W KOSOWACH -VIDEO
2022-12-02

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W KOSOWACH -VIDEO

PRZYTULANIE - to taka witamina, której potrzebuje każdy z nas.

Jej niedobór powoduje osamotnienie…

Dziś mamy wyjątkową możliwość, aby przytulić się do Pluszowego Misia z okazji Jego urodzin.

link do artykułu: SUKCES uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance w ogólnopolskim konkursie ,,Do Hymnu"
zdjęcie do
												 artykułu SUKCES uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance w ogólnopolskim konkursie ,,Do Hymnu
2022-12-01

SUKCES uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlance w ogólnopolskim konkursie ,,Do Hymnu"

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Zadanie konkursowe polega na wspólnym, jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

link do artykułu: XVIII Biesiada u Hupki w Niwiskach za nami
zdjęcie do
												 artykułu XVIII  Biesiada u Hupki w Niwiskach za nami
2022-11-30

XVIII Biesiada u Hupki w Niwiskach za nami

Dnia 26 listopada 2022 roku, po dwuletniej przerwie, w Niwiskach odbyła się XVIII „Biesiada u Hupki” pod honorowym patronatem Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska. Tradycyjnie organizatorem Biesiady u Hupki był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niwiskach.

link do artykułu: Preferencyjny zakup węgla
zdjęcie do
												 artykułu Preferencyjny zakup węgla
2022-11-25

Preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Niwiska przypomina Mieszkańcom zainteresowanym preferencyjnym zakupem węgla w roku 2022 o konieczności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Niwiska do końca listopada br. Wniosek można złożyć pisemnie w Urzędzie lub elektronicznie (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

link do artykułu: Posadzone miododajne drzewa
zdjęcie do
												 artykułu Posadzone miododajne drzewa
2022-11-21

Posadzone miododajne drzewa

Gmina Niwiska przyłączyła się do kampanii edukacyjnej pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, której inicjatorem jest Urząd Marszałkowski. W ramach akcji otrzymaliśmy łącznie 75 sadzonek drzew i krzewów, w tym:

Strona 15 z 64