Czysta Gmina Niwiska

Regulacje prawne

   Ustawy


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23)

   Uchwały Rady Gminy


Uchwała nr XLV/279/2022 Rady Gminy Niwiska z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska.

Uchwała nr XVII/105/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XVII/104/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/91//2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości..

Uchwała nr XVI/91/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

Uchwała nr XXXVII/226/2021 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/81/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu.pdf

Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   Regulaminy


Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niwiskach

   Informacje


Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2017

Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2016

Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2015

Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2014

Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2013

   Analizy


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2014