Ogłoszenia

link do artykułu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023
zdjęcie do
												 artykułu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023
2023-04-12

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023

Wójt Gminy Niwiska stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo...
link do artykułu: Obwieszczenie RDOS w Rzeszowie
zdjęcie do
												 artykułu Obwieszczenie RDOS w Rzeszowie
2023-02-16

Obwieszczenie RDOS w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023r. nr WPN.082.1.11.2022.KB.54 ...
link do artykułu: OGŁOSZENIE O NABORZE- Animator
zdjęcie do
												 artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE- Animator
2023-01-20

OGŁOSZENIE O NABORZE- Animator

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportow...
link do artykułu: Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023r.
zdjęcie do
												 artykułu Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023r.
2023-01-17

Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023r.

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuac...
link do artykułu: Preferencyjny zakup węgla
zdjęcie do
												 artykułu Preferencyjny zakup węgla
2022-11-25

Preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Niwiska przypomina Mieszkańcom zainteresowanym preferencyjnym zakupem węgla w roku 2022 o konieczności złożenia wniosku w Urzędzi...
link do artykułu: Uwaga! Oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
zdjęcie do
												 artykułu Uwaga! Oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
2022-11-17

Uwaga! Oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawow...
link do artykułu: Informacja w sprawie sprzedaży węgla
zdjęcie do
												 artykułu Informacja w sprawie sprzedaży węgla
2022-11-04

Informacja w sprawie sprzedaży węgla

Informuję o możliwości preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Niwiska - po cenie 2000 złotych za tonę.  O zakup mogą ubiegać się osoby z ...
link do artykułu: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
zdjęcie do
												 artykułu FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM
2022-11-04

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać do Wojewody wnioski w ramach pr...
link do artykułu: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023
zdjęcie do
												 artykułu FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA
2022-11-04

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja...
Strona 3 z 11