Ogłoszenia

link do artykułu: Dodatek węglowy - aktualizacja
zdjęcie do
												 artykułu Dodatek węglowy - aktualizacja
2022-09-22

Dodatek węglowy - aktualizacja

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglo...
link do artykułu: Zebrania wiejskie- zmiana terminu
zdjęcie do
												 artykułu Zebrania wiejskie- zmiana terminu
2022-09-19

Zebrania wiejskie- zmiana terminu

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości o terminach zebrań wiejskich. Tematy zebrania wiejskiego: ...
link do artykułu: OGŁOSZENIE O NABORZE
zdjęcie do
												 artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE
2022-09-14

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Trześni. ...
link do artykułu: Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
zdjęcie do
												 artykułu Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
2022-09-06

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wójt Gminy Niwiska ogłasza o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości....
link do artykułu: DODATEK WĘGLOWY
zdjęcie do
												 artykułu DODATEK WĘGLOWY
2022-08-18

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie:  3 000 PLN. Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomo...
link do artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości
zdjęcie do
												 artykułu Ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości
2022-08-03

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy  Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych...
link do artykułu: Informacja dla mieszkańców wsi Trześń
zdjęcie do
												 artykułu Informacja dla mieszkańców wsi Trześń
2022-06-29

Informacja dla mieszkańców wsi Trześń

W związku z panującą suszą i bardzo dużym rozbiorem wody z wodociągów oraz pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej w miejscowości Trz...
link do artykułu: Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.
zdjęcie do
												 artykułu Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.
2022-06-06

Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niwiska odbędzie dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2021r.. Obowiązek sporządzenia przez wójta tego dok...
link do artykułu: Wiosenna akcja szczepienia lisów
zdjęcie do
												 artykułu Wiosenna akcja szczepienia lisów
2022-04-07

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o planowanej w dniach 23 kwietnia - 9 maja 2022 r. wi...
link do artykułu: OGŁOSZENIE O NABORZE
zdjęcie do
												 artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE
2022-02-21

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na wolne stanowiska 2 animatorów zobowiązanych do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportow...
link do artykułu: Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
zdjęcie do
												 artykułu Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
2022-01-20

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że jest zainteresowane zakupem las&...
Strona 4 z 11