Ogłoszenia

link do artykułu: Informacja w sprawie sprzedaży węgla
zdjęcie do
												 artykułu Informacja w sprawie sprzedaży węgla
2022-11-04

Informacja w sprawie sprzedaży węgla

Informuję o możliwości preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Niwiska - po cenie 2000 złotych za tonę.  O zakup mogą ubiegać się osoby z ...
link do artykułu: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
zdjęcie do
												 artykułu FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM
2022-11-04

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać do Wojewody wnioski w ramach pr...
link do artykułu: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023
zdjęcie do
												 artykułu FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA
2022-11-04

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja...
link do artykułu: Dodatek węglowy - aktualizacja
zdjęcie do
												 artykułu Dodatek węglowy - aktualizacja
2022-09-22

Dodatek węglowy - aktualizacja

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglo...
link do artykułu: Zebrania wiejskie- zmiana terminu
zdjęcie do
												 artykułu Zebrania wiejskie- zmiana terminu
2022-09-19

Zebrania wiejskie- zmiana terminu

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości o terminach zebrań wiejskich. Tematy zebrania wiejskiego: ...
link do artykułu: OGŁOSZENIE O NABORZE
zdjęcie do
												 artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE
2022-09-14

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Trześni. ...
link do artykułu: Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
zdjęcie do
												 artykułu Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
2022-09-06

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wójt Gminy Niwiska ogłasza o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości....
link do artykułu: DODATEK WĘGLOWY
zdjęcie do
												 artykułu DODATEK WĘGLOWY
2022-08-18

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie:  3 000 PLN. Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomo...
link do artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości
zdjęcie do
												 artykułu Ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości
2022-08-03

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy  Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych...
link do artykułu: Informacja dla mieszkańców wsi Trześń
zdjęcie do
												 artykułu Informacja dla mieszkańców wsi Trześń
2022-06-29

Informacja dla mieszkańców wsi Trześń

W związku z panującą suszą i bardzo dużym rozbiorem wody z wodociągów oraz pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej w miejscowości Trz...
link do artykułu: Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.
zdjęcie do
												 artykułu Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.
2022-06-06

Raport o stanie Gminy Niwiska za 2021r.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niwiska odbędzie dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2021r.. Obowiązek sporządzenia przez wójta tego dok...
Strona 4 z 11