Gmina

Warunki przyrodnicze

Teren gminy Niwiska zaliczany jest do krainy geobotanicznej - Kotlina Sandomierska, w całości niegdyś pokryty był zwartym płaszczem leśnym. Obecny obszar szaty roślinnej stanowi skromne resztki dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Gmina Niwiska należy w całości do obszaru chronionego krajobrazu. Na terenie naszej gminy rośnie szereg rzadkich i ciekawych roślin objętych ochroną całkowitą lub częściową. Do pierwszej grupy należą: storczyk plamisty, rosiczka okrągłolistna, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, widłak goździsty i torfowy. Do grupy drugiej możemy zaliczyć: konwalię majową, paprotkę zwyczajną, bagno zwyczajne oraz grzybienie białe (lilie wodne).Siedlisko tych ostatnich znajdujące się w śródleśnym zbiorniku wodnym. Niezwykle ciekawym zespołem florystycznym w regionie, i godnym zwiedzenia, jest położony przy południowej granicy Przyłęka ścisły rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera "Buczyna w Cyrance" o powierzchni 20,8 ha. Obejmuje on fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym w otoczeniu rozległych, sztucznych borów sosnowych oraz otwartych piaszczysk. Na terenie rezerwatu znajdziemy różne osobowości florystyczne: kłokoczka południowa, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielony, bluszcz pospolity. Na obszarze rezerwatu przebywają dziki i sarny, a nawet widziany był wilk. Na tym terenie żyje również około 30 gatunków ptaków, wśród nich: grzywacz, dzięcioł czarny, świstunka leśna, muchołówka żałobna. W rezerwacie wyznaczono również dla zwiedzających szlak turystyczny (ścieżkę dydaktyczną). Lasy, które zajmują niemal połowę obszaru gminy, stwarzają znakomite warunki do schronienia, lęgu, noclegowania i zerowania dla wielu gatunków zwierząt, takich jak: jeleń europejski, lis dzik, zając, sarna, a z ptaków: strzyżyk, rudzik, zięba, sikory i wiele innych. Nasze lasy to również obfitość runa leśnego i grzybów. 


Teren gminy to nie tylko roślinność, to również bogactwo naturalne, jakim są piaski wydmowe oraz gleby torfowe. Obecnie juz prawie nieeksploatowane, ale będące atrakcyjnym miejscem ze względów widokowych.