Gmina

Skład zarządu OSP Siedlanka

  • Prezes - Pieniek Tomasz
  • Wiceprezes – Kulig Damian
  • Wiceprezes – Gnyla Krzysztof
  • Sekretarz – Chmielowiec Dominik
  • Skarbnik – Pieniek Dariusz
  • Gospodarz – Magda Marcin

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Majka Grzegorz
  • Sekretarz – Magda Piotr
  • Członek – Magda Mariusz

Dane adresowe:

Siedlanka 201
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlance, powstała w 1946r. (wg nieudokumentowanych źródeł straż pożarna istniała już w 1937r.). Jej założycielami byli: Bolesław Grabiec, Marian Górecki, Stefan Kozioł, Bronisław Kulig, Stanisław Początek, Edward Skiba, Stanisław Początek, Edward Skiba, Stanisław Stachurski, Mieczysław Śpiewak, Marcin Wołowiec, Franciszek Wilk, Władysław Bajor, Karol Pieniek, Julian Posłuszny, Piotr Blacharz, Antoni Zieliński. W 1949r. OSP otrzymała od gromady Siedlanka barak, w którym gromadzono sprzęt ppoż. Rok później rozpoczęto budowę remizy strażackiej, a jesienią budynek był już do użytku. We wsi zainstalowanych było pięć gongów, które informowały mieszkańców o zagrożeniach. W tym też czasie jednostka wzbogaciła się o motopompę „Polonia” P-25 M-200. Widząc zaangażowanie i ofiarność strażaków z Siedlanki, Komenda Powiatowa Straży w Kolbuszowej doposażyła jednostkę w beczkowóz na podwoziu dwukołowym o pojemności 800 litrów. W 1957r. Straż otrzymała motopompę M-800. Natomiast w 1973r. staraniem Zarządu Straży i jej naczelnika Karola Pieńka, Straż dostała z Komendy Powiatowej w Kolbuszowej samochód marki „Żuk” A-15 z wyposażeniem.
W 1982r. naczelnik OSP Karol Pieniek poddał myśl wybudowania nowoczesnego obiektu Domu Strażaka. Jesienią 1984r. pomysł zaczęto realizować. Budynek został ukończony w 1989r. i oddany do użytku, jako własność OSP Siedlanka, a przy tej okazji jednostka otrzymała Sztandar i nowy samochód gaśniczy „Jelcz” 022 GBA 2.5/16. Obecnie OSP jest dobrze wyposażona w sprzęt ppoż., należy do KSRG i osiąga dobre wyniki w sportach pożarniczych.
OSP prowadzi działalność gospodarczą, ponadto w budynku Domu Strażaka mają siedzibę: Ośrodek Zdrowia, sklepy oraz apteka. Odbywają się także dyskoteki, zabawy oraz wesela. W 1966r. jednostkę włączono do KSRG. W 2000r. miała miejsce podniosła uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej strażaka społecznika Karola Pieńka na frontowej ścianie strażnicy. Od 1946r. prowadzona jest Kronika, którą opiekuje się obecnie Andrzej Grabiec.

Baza techniczna

OSP Siedlanka- jednostka Typu S-2. W 1996r. włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada dwa boksy garażowe, jeden ogrzewany, samochód gaśniczy IVECO GBA 2,4/16  i samochód ratownictwa technicznego SLRt Ford Transit z wysokociśnieniowym agregatem i zbiornikiem wody 200 l, średni zestaw hydrauliczny LUKS ( rozpieracz ramieniowy, kolumnowy i nożyce i łańcuchy), wentylator oddymiający,  przecinarkę do stali i betonu, pilarkę ratowniczą, motopompę M-8/8, P05, motopompę pływającą „NIAGARA”, 2 agregaty prądotwórcze HONDA, pompę szlamową WT-30X, sprężarkę, pilarkę łańcuchowa Husqvarna i STHIL MS 362, komplet ubrań specjalnych i uzbrojenie osobiste, dwa kompletne zestawy ratownictwa medycznego  PSP R-1, defibrylator AED, 4 aparaty ODO Fenzy, armaturę pianową i sprzęt do dostarczania i podawania wody, jednostka posiada system selektywnego alarmowania, system informacji SMS, sprzęt łączności radiowej.

Udział w ważnych akcjach ratowniczych to:

Udział w gaszeniu lasów Kuźni Raciborskiej oraz udział w akcji powodziowej w gminie Borowa.

Osiągnięcia sportowe:

W 1982r. jednostka zajęła I miejsce w wojewódzkim sprawdzianie operacyjnym i III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.

Galeria
OSP Siedlanka
OSP Siedlanka 
OSP Siedlanka
OSP Siedlanka