Gmina

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach

Proboszcz: Ks. Stanisław Orszak 
od 25.08.2016r.

Rezydent: Ks. Stanisław Samborski od 25.08.2016r.

Adres Parafii: 
ul. Ks. J. Popiełuszki 1
36-147 Kosowy
Tel. parafii: (0-17) 227 82 00 

 

 

 

 

 
Msze św. w parafii:

niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00, 15.00,
święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00, 18.00, 
dzień powszedni, czas letni, 18.00, 
dzień powszedni, czas zimowy, 17.00, 
Odpust parafialny: niedziela po Urocz. Najśw. Serca Jezusowego

 

 

Historia parafii:

Parafię erygował bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, w dniu 30.07.1983 r. Terytorium parafii należało wcześniej do parafii: Trzęsówka, Niwiska i Ostrowy Tuszowskie. W dniu 29.08.1982 r. abp Jerzy Ablewicz poświęcił plac pod budowę kościoła. Kamień węgielny poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II w Krakowie w dniu 22 czerwca 1983 r. Kamień ten wmurował w dniu 18.09.1983 r. bp Władysław Bobowski, sufragan z Tarnowa. On także poświęcił kościół w czasie "Pasterki" w dniu 25.12.1988 r. Proboszczem parafii od jej utworzenia jest ks.Kanonik Stanisław Samborski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proboszczowie parafii:

Ks. Stanisław Samborski od 30.07.1983r. do 25.08.2016r.

Wikariusze pracujący w parafii:

Ks. Wojciech Kmiotek sierpień 2009r. do sierpień 2012r.; od 31.08.2014r. Sanktuarium Przemienienia Pańskiegow Cmolasie
Ks. Rafał Głowacki – sierpień 2012r. – sierpień 2014r.; wikariusz w Trzcinicy Ks. Daniel Garbacik – od 26.08.2014r. do 25.08.2016r.

      
Galeria