Gmina

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Zapole

Liczba mieszkańców

293 - na dzień 09.06.2024r.

Sołtys

Łukasz Ofiara

Tel: 691 336 938

Skład Rady Sołeckiej


Historia, zabytki, ciekawostki...

Niewielka osada przy drodze powiatowej relacji Hucisko – Zapole – Nowa Wieś. Wymieniana w lustracji powiatu ropczyckiego z 1766 roku, jako przysiółek wsi królewskiej Kamionki, dzierżawionej od 1752 roku przez Franciszka Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego. Zapole liczyło wówczas 11 zagrodników, którzy swoje powinności odrabiali do folwarku huciskiego. W 1855 roku należała do Kazimierza hr. Starzeńskiego z Góry Ropczyckiej, a następnie hr. Potockiego i jego spadkobierców.

Zapole – samodzielną gminę wiejską przydzielono do powiatu kolbuszowskiego z okręgu politycznego ropczyckiego w 1878 roku. W okresie międzywojennym Zapole włączono do Nowej Wsi, a samoistną gromadę o nazwie Zapole utworzono ponownie w 1947 roku (z obszarem 245 ha 9 ar 29 m kw.).


W wyniku ostatniej reformy oświaty zlikwidowano Szkołę Podstawową, a dzieci przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Hucisku. Z obszaru wsi (Lipnego Boru) wypływa potok o nazwie Nil, płynący w kierunku Kolbuszowej. Po prawej stronie drogi do Nowej Wsi znajduje się w lesie tablica upamiętniająca miejsce, na którym 10 maja 1942 roku Niemcy rozstrzelali 250 Żydów z Rzeszowa.

Instytucje i organizacje we wsi Zapole:

- OSP (prezes Damian Wilk - 669 393 627 )
- Budynek wielofunkcyjny