Gmina

Skład zarządu OSP Przyłęk

  • Jacek Chodur - Prezes Zarządu
  • Michał Byczek - Wiceprezes -Naczelnik
  • Stanisław Babiarz - Wiceprezes
  • Ryszard Jamborski – Zastępca naczelnika
  • Mateusz Hodur - Skarbnik
  • Edmund Multana - Sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Leon Mycek - Przewodniczący
  • Lucjan Bańka - Sekretarz
  • Kamil Krupa – Członek

Dane adresowe:

Przyłęk 202
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku powstała w 1946 roku. Założycielem i pierwszym Prezesem był Stanisław Polak. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Magda Tomasz, Stanisław Polak, Jan Pogoda, Jan Kubik, Wojciech Koba, Władysław Misiak. Na zebraniu członków OSP w dniu 18.02.1956r. wybrano kolejny zarząd jednostki OSP w następującym składzie:

Stanisław Polak – Prezes, Stanisław Piechota – wiceprezes do spraw technicznych, oraz członkowie Marian Dudek, Jan Pogoda, Jan Kubik , Teofil Gancarczyk oraz, Władysław Misiak u którego na prywatnej posesji w tymczasowej remizie mieścił się sprzęt niezbędny do działań gaśniczych.

W roku 1958 OSP otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej motopompę M-200 oraz armaturę wodną do gaszenia pożarów. Urząd Spraw Wewnętrznych Prez. Woj. Rady Narodowej w Rzeszowie pismem z dnia 14.03.1959 stwierdził, że do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 2162 wpisano stowarzyszenie o nazwie Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku, pow. Kolbuszowa. W tym czasie OSP w Przyłęku rozwijała swoją działalność statutową a docenieniem jej działalności na rzecz społeczeństwa było przekazanie w 1970r z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej motopompę M-800 wraz osprzętem. W roku 1972 uzyskano z Państwowego Funduszu Ziemi działkę pod budowę remizy i rozpoczęto budowę nowej siedziby OSP, którą oddano do użytku w 1974r., również 1974r. zakupiono samochód  GLM 8 marki „Żuk”. W roku 1996 jednostka otrzymała sztandar oraz została odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. W roku 2009 ze środków Gminy Niwiska  zakupiono samochód Renault S170 GBA 3/20 z szybkim natarciem zwijanym elektrycznie i doposażono  jednostkę w sprzęt do standardów i wymogów odpowiadających zagrożeniom wynikających
 z postępu cywilizacyjnego.  W ostatnim czasie w budynku remizy przeprowadzono wymianę ogrzewania nawiewowego na grzejnikowe oraz wykonano termoizolację obiektu.

Na przestrzeni lat działalności OSP w Przyłęku na rzecz dobra i bezpieczeństwa mieszkańców funkcję prezesa OSP pełnili:

-  dh. Magda Tadeusz, Stanisław Nawalany, Leon Mycek a obecnie funkcję Prezesa pełni dh. Jacek Chodór.

16 lipca 2023 roku odbyła się uroczystość poświęcenia figury św. Floriana przy remizie OSP w Przyłęku. Ochotnicza Straż Pożarna na stałe wpisała się w historię miejscowości. Strażacy nieśli przede wszystkim pomoc i ratunek podczas pożarów i miejscowych zagrożeń ale byli również organizatorami życia kulturalnego, wykonawcą społecznych inicjatyw i czynów oraz uczestnikami religijnych uroczystości, wykonując w ten sposób motto swej służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Baza techniczna

OSP Przyłęk- jednostka typu S-1, posiada samochód marki RENAULT S170 GBA 3/20 z szybkim natarciem, ze zwijadłem elektrycznym, boks garażowy, agregat prądotwórczy 7,5 KW z masztem oświetleniowym, pilarkę łańcuchowa MS181, armaturę i sprzęt do dostarczania i podawania wody, motopompa M-8/8, P05, komplet ubrań ochronnych  i uzbrojenie osobiste, sprzęt łączności radiowej, radiostację nasobną i syrenę alarmową.