Gmina

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Hucisko

Liczba mieszkańców

432

Sołtys

Stanisława Mycek

Tel: 537 980 004

Skład Rady Sołeckiej

Dyło Magdalena
Micek Katarzyna
Saj Łukasz
Zieliński Roman
Żurek Leszek


Historia, zabytki, ciekawostki...

Hucisko jako osada została wymieniona po raz pierwszy w lustracji z 1766 roku jako „Hucisko Folwark z przysiółkami Wypychów, Wola Domatkowska albo Domatków, Zapole i Brzezówka” – we wsi królewskiej Kamionka, należącej do niegrodowego starostwa ropczyckiego i dzierżawionej od 1752 roku przez Franciszka Salezego Potockiego, wojewodę kijowskiego. Hucisko liczyło wówczas 13 zagrodników i posiadało browar. W pierwszej połowie XIX wieku kupił je – już jako samodzielną wieś – Kazimierz hr. Starzeński z Góry Ropczyckiej, a od niego przeszła w drodze koligacji rodzinnych do Alfreda Potockiego z Łańcuta. W 1867 roku „Hucisko z pod Niwiska” włączono do powiatu politycznego (starostwa) w Kolbuszowej. Po pierwszej wojnie światowej cały obszar dworski rozparcelowano i sprzedano okolicznym chłopom. 

W 1928 roku zaczęto we wsi budowę drewnianego budynku szkolnego, w którym utworzono 1 – klasową Szkołę Powszechną (o 1 nauczycielu), wspólną dla Huciska, Trześni i Leszcz. Obecnie we wsi działa 6-klasowa Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, do której uczęszczają dzieci z Huciska, Zapola i Leszcz.


Instytucje i organizacje we wsi Hucisko:

- Szkoła Podstawowa (dyr. Halina Haracz) -17 7445 590

- OSP (prezes Edward Mycek) -17 17 744 55 78

- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Zuzanna Saj ) -17 2280 104

- Stowarzyszenei "Promyk" (prezes Krystyna Piątkowska) -  607 986 602

Galeria