Gmina

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Trześń

Liczba mieszkańców

681

Sołtys

Barbara Cudecka

Tel: 667 580 835

Skład Rady Sołeckiej

Draus Irena
Łakomy Jan
Mycek Ewa
Saj Stanisław
Wrażeń Jacek

Historia, zabytki, ciekawostki...

Położona 9 km na zachód od Kolbuszowej. Przez wieś prowadzi droga powiatowa relacji Kolbuszowa - Niwiska - Tuszyma. Założył ją chyba Jan Tarnowski z Rzemienia, zapewne kilka lat przed rokiem 1576, w którym wymieniono ją jako wieś nowo lokowaną („Trzesna. Noviter locata'"). W 1585 roku Stanisław Tarnowski sprzedał Trześń z całym kluczem rzemieńskim bratu swojej żony Zofii - Hieronimowi Mieleckiemu. Według rejestru poborowego z 1591 roku wieś posiadała 10 kmieci na 1,5 łana, 2 komorników, młyn wodny z 1 kołem, browar i karczmę. Mieleccy nie cieszyli się nowym nabytkiem zbyt długo, gdyż w 1616 roku córka Hieronima - Anna Ratowska, została zmuszona do sprzedania jej Lubomirskim. Ci trzymali Trześń do drugiej połowy XVIII wieku. Potem wielokrotnie zmieniała ona właścicieli. Od połowy XIX wieku należała do Hippmanów. Mimo częstych zmian właścicieli bez dłuższych przerw, do XIX wieku, pracował we wsi młyn wodny i browar. W 1867 roku wieś weszła do powiatu Kolbuszowskiego jako samodzielna gmina wiejska, licząca 434 mieszkańców na obszarze (wraz z częścią Groble) 3,63 km kw. Oprócz 22 mórg 714 sążni pastwiska i 6,7 km dróg publicznych, gmina nie posiadała wówczas innego majątku gminnego. Obszar dworski Karola Hippmana miał 3,87 km kw. powierzchni i 41 mieszkańców. W okresie międzywojennym Trześń przyłączono do Niwisk, a status samodzielnej gromady otrzymała ona ponownie dopiero w 1947 roku. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęła tu pracę Szkoła Podstawowa oraz zorganizowano OSP (w 1945 roku). Należący do Mariana Hippmana folwark rozparcelowano w 1944 roku. Z podziału gruntów skorzystało: 12 bezrolnych, 25 małorolnych i 12 średniorolnych. Rozdzielono 107,4 ha. Wieś jest dobrze zagospodarowana, posiada wszelkie warunki do rozwoju agroturystyki. Ma Szkołę Podstawową, remizę strażacką i stadion sportowy i szatnię dla zawodników. Odbywają się tu mecze piłki nożnej, imprezy sportowo-rekreacyjne i pożarnicze, organizowane przez Urząd Gminy i organizacje społeczne. Przez wieś przepływa z południa na północ potok Trześniówka, prawobrzeżny dopływ Swierczówki. Na terenie dawnego założenia parkowo- dworskiego rośnie 8 pomnikowych drzew, m.in. dwie lipy drobnolistne i 6 dębów szypułkowych w wieku od 220 do 440 lat. 

Instytucje, podmioty i organizacje we wsi Trześń:

- Szkoła Podstawowa (dyr. Krzysztof Surowiec) -17 2279 005 
- Punkt Przedszkolny - 609984713
- OSP (prezes Mariusz Kotula) - 691 850 079 
- Ludowy Klub Sportowy „Zacisze”(prezes Stanisław Saj)
- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Barbara Cudecka) - 17 2279 355 
- Dom Weselny "Zacisze" - Zbigniew Ofiara - 601 480 313 
- Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Grobli" Barbara Cudecka - 667 580 835