Gmina

Gospodarka

Nasza gmina podejmuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury jak również działalności poza rolnictwem. Posiadamy sieć wodociągową, sieć telefoniczną, gazową, gminną oczyszczalnię ścieków, kanalizację. Odpady komun

Założenia opracowanej strategii zakładają: tworzenie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia, rozwój gminy poprzez rozwój poszczególnych miejscowości naszej gminy. Gmina ukierunkowana jest również na poszukiwanie nowych możliwości i kierunków mających na celu rozwój gospodarczy. Starania gminy zmierzają również do zapewnienia stałego dostępu mieszkańców całej gminy do sieci Internet. Na terenie gminy w sołectwach Niwiska, Hucina, Trześń istnieje możliwość podłączenia stałego łącza do sieci Internet (DSL. NEOSTRADA).Natomiast pozostałe sołectwa ( Leszcze, Hucisko, Siedlanka, Kosowy, Przyłęk) mają możliwość korzystania z sieci Internet za pomocą łączy komutowanych.