Gmina

Skład zarządu OSP Hucina

  • Prezes - Roman Strzępka
  • Wiceprezes - naczelnik – Piotr Świątek
  • Wiceprezes – Leszek Micek
  • Sekretarz – Aneta Róg
  • Skarbnik – Jan Zieliński
  • Gospodarz- Józef Urban
  • Członek – Andrzej Zieliński

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący – Kazimierz Jabłoński
  • Sekretarz – Piotr Juda
  • Członek – Mariusz Urban

Dane adresowe:

Hucina, ul. Wspólna 56
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucinie, powstała w 1957r. Założycielem jej byli: Władysław Maciąg, Antoni Skiba, Józef Krupa, Franciszek Zielińska. Pierwszym wyposażeniem była sikawka ręczną przechowywana w drewnianej szopie wzniesionej na prywatnej posesji Józefa Kija. Z biegiem czasu pozyskano motopompę i przyszła kolej na budowę obiektu remizy. Z pomocą przyszło kierownictwo poligonu wojskowego w lasach Przyłęku. Strażakom pozwolono prowadzić prace rozbiórkowe obiektów poligonu, a materiał przetransportowano na plac budowy remizy. Był to wówczas pierwszy tak okazały obiekt strażacki na terenie gminy, a komenda Straży w dowód uznania przydzieliła motopompę M-800. 
W 1993r. ze środków straży i gminy w Niwiskach zakupiono samochód „Nysa” i przystosowano do potrzeb ratowniczych. W 2002 r. w dowód uznania za zasługi dla pożarnictwa jednostka otrzymała sztandar organizacyjny ufundowany przez społeczeństwo.

Baza techniczna

OSP Hucina - jednostka Typu S-1 posiada jeden boks garażowy samochód gaśniczy RENAULT S130 GBA 1.6/8 , agregat prądotwórczy trójfazowy 7,5 KW z masztem oświetleniowym motopompę M – 8/8, P05,  pompę szlamową WT 30X , pilarkę łańcuchową STHIL MS181,komplet ubrań ochronnych  i uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej, radiostację nasobną  i syrenę alarmową.