Gmina

Parafia Wniebowzięcia NMP Ostrowy Tuszowskie Kaplica w Przyłęku p.w. Świętego Stanisława Kostki

Proboszcz: Wicedziekan ks. Ryszard Madej 

Adres parafii:
Ostrowy Tuszowskie 143
36-106 Trzęsówka

Kontakt:
Tel. parafii: 
(0-17) 283 73 90 
Tel. wikariusze: 
(0-17) 744 15 29 
www: http://www.parafia-ostrowytuszowskie.pl 

Kościoły dojazdowe: Przyłęk p.w. św. Stanisława Kostki, odpust 18.09. 
Szydłowiec p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, odpust 26.08.
Odpust parafialny: 15.08.

Wydawnictwa: Litwiński Dominik, ks., Historia Kościoła i łaskami słynącego obrazu Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, Rzeszów, 1996; 

Msze św. w parafii:
Ostrowy niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 17.00, 
dzień powszedni, czas letni, 19.00, 
dzień powszedni, czas zimowy, 17.00, 
Przyłęk niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00,
Szydłowiec niedziele i święta, czas letni i zimowy, 14.00, 

Historia parafii

Wieś Ostrowy Tuszowskie położona jest na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Była od najdawniejszych czasów wsią królewską. Data powstania parafii w Ostrowach Tuszowskich jest nieznana. Pewną jest data aktu dotacyjnego Króla Zygmunta Augusta tj. rok 1566 i należy przyjąć lata panowania tego króla, jako czas założenia parafii. Pierwszy kościół był drewniany, konsekrowany około 1630 roku przez biskupa Tomasza Oborskiego - sufragana krakowskiego. Z powstaniem tej świątyni, związana jest legenda otóż: w miejscu, gdzie dzisiaj stoi kościół, niegdyś była puszcza, w której często urządzano polowania. Pewien rycerz bardzo znużony, zasnął w lesie modrzewiowym pod jednym z drzew. We śnie objawiła mu się Matka Boża i powiedziała: Przyszłam tu z Włoch i tu postawisz mi kościół. Rycerz nie żałował kosztów. Kościół zbudowany został właśnie z modrzewia. Inne podanie mówi o źródełku wypływającym 100 metrów od kościoła, które to źródełko, wskazała temu rycerzowi Matka Najświętsza w nowym objawieniu. Faktem jest, że ze źródełka do niedawnych czasów ludzie czerpali wodę na choroby oczu. Obecnie, staraniem proboszcza i parafian odtworzono i udostępniono ujęcie wody ze źródełka.
Pierwszy kościół, rozebrany w 1902 r., powstał wcześniej - jako kościół wotywny. Obecny kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej wzniesiony został w latach 1900-1902, wtedy też przeniesiono do niego słynący łaskami obraz. Budowla ta ma charakter neogotycki — od frontu, umieszczona została wieża. Także polichromia wykonana w 1905 roku jest neogotycka, figuralne-ornamentalna. Witraże wykonane zostały przez M. Romańczyka z Krakowa. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP posiada łaskami słynący, obraz "Madonny z Puszczy". Prawdopodobnie umieszczenie tego obrazu w wielkim ołtarzu łączy się z konsekracją kościoła (około 1630-1640 r.) . Obraz ten od początku czczony jako łaskami słynący, o czym świadczą liczne wota. Świadectwem żywego przywiązania wiernych do "Madonny z Puszczy" jest liczny udział w cotygodniowej Nowennie ku Jej czci oraz składane prośby i podziękowania za Jej wstawiennictwo. Do parafii należą dwie kaplice w miejscowościach: Przyłęk p.w. Świętego Stanisława Kostki, poświęcona w 1990 r. przez bpa Piotra Bednarczyka z Tarnowa. Druga kaplica znajduje się w Szydłowcu. Jest to stara szkoła adoptowana na cele kultowe.