Gmina

niw_dSkład zarządu OSP Niwiska

 • Prezes - Strzępa Michał
 • Wiceprezes Naczelnik - Haptaś Adam
 • Wiceprezes - Zieliński Zbigniew
 • Zastępca Naczelnika - Kopera Rafał
 • Sekretarz – Dłużeń Dorota
 • Skarbnik - Krupa Andrzej
 • Gospodarz – Struzik Andrzej
 • Członek zarządu – Haracz Sławomir

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Stanisław Jemioło
 • Stanisław Mazur
 • Marcin Bańkowski

Dane adresowe:

Niwiska 271
36-147 Niwiska

Zarys historyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach powstała w 1945r., głównym inicjatorem założenia OSP był mieszkaniec wsi Niwiska sierżant kawalerii Zygmunt Jemioło. Pierwszymi członkami byli: Franciszek Grabiec, Jan Jemioło, Piotr Kluk, Józef Guzior , Piotr Stypa, Edward Łakomy, Władysław Grabiec, Józef Mucha, Ludwik Kurhan, Julian Stan, Wincenty Michoń, Andrzej Pleban, Mieczysław Mazur, Piotr Byk, Stanisław Majka, Józef Wnęk, Jan Cwanek. Na początku działalności zebrania organizowano w sali szkolnej za zezwoleniem kierownika szkoły Franciszka Lenart. W późniejszym czasie rozpoczęto starania o własne pomieszczenie, w tym celu przewieziono furmankami poniemiecki barak z Woli Ocieckiej. Został on postawiony na skrzyżowaniu dróg przy zabudowaniach Stanisława Pietrzyka. Jeden z mieszkańców Niwisk Józef Porzuczek posiadał zdobytą od Niemców sikawkę wahadłówkę bez podwozia. Postanowiono ją od niego odkupić. W tym celu zorganizowano po wsi zbiórkę jajek i za uzyskane pieniądze ze sprzedaży, odkupiono ją. Stolarz Piotr Fryc zrobił do niej drewnianą konstrukcję wozu, a kowal Zygmunt Ortyl wykonał okucie. Posiadając sikawkę wahadłówkę i obiekt w postaci baraku, dokonano w 1947r. formalnej rejestracji Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiska, której prezesem został Mieczysław Mazur, a komendantem Józef Wnęk. W 1952r. za pieniądze uzyskane z organizowanych zabaw zakupiono pierwsze mundury wyjściowe dla członków OSP, a od Komendy Powiatowej w Kolbuszowej otrzymano samochód bojowy marki „Bedford”, którego kierowcą zostaje Franciszek Wojciechowski. W 1964r. przy OSP powstała pierwsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 8 członków, a w 1966r. na budynku OSP zainstalowano elektryczną syrenę alarmową. Komenda Powiatowa Straży w Kolbuszowej w 1976r. przekazała dla OSP samochód pożarniczy marki „Star” 25 GBM. W 1976r. obchodzono 30-lecie istnienia Straży, w imprezie uczestniczył Komendant Rejonowy Straży Pożarnej z Mielca mjr Józef Lechowicz. W 1981r. powstał Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka i Poczty w Niwiskach w składzie: Michał Jemioło, Władysław Kuśnierz, Władysława Domino, Michał Strzępa, Franciszek Grabiec. Budowę prowadził Zakład Budowlany Jana Makockiego z Mielca, a nadzorował Julian Ruta, natomiast organizatorem prac był Władysław Kuśnierz.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było spotkanie członków OSP z ks. biskupem Kazimierzem Górnym, Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, i ks. biskupem Edwardem Białoglowskim. W 1987r. jednostka otrzymała sztandar organizacyjny w dowód uznania za zasługi dla pożarnictwa, ufundowany przez społeczeństwo wsi Niwiska. W 1995r., jako pierwsza jednostka w gminie, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego. W 2005 OSP wzbogaciła się o samochód GBA 2,5/16 skarosowany na podwoziu „STAR 244 ”. Zakup został sfinansowany przez Urząd Gminy Niwiska, ZOSP RP oddział Rzeszów i środków własnych jednostki. Jednostka prowadzi działalność gospodarczą, a obiekt jest własnością OSP Niwiska. Nowy samochód zastąpił wysłużony samochód „STAR 25”, GBM 2/8, który wycofano z podziału bojowego i dalszej eksploatacji. OSP Niwiska - jednostka typu S-3, w 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Posiada ona dwa boksy garażowe- ogrzewane (garaż rozbudowywany o dwa boksy) samochody gaśnicze „STAR244” GBA 2,5/16, „Jelcz”004 GCBA 6/32, samochód operacyjno-terenowy „UAZ”- 469 B, motopompa M-800 P05, PO3 motopompa pływająca NIAGARA, pompa szlamowa HONDA WT-20X, pilarka łańcuchowa Husqvarna, pilarka STHIL MS 181, agregat prądotwórczy Honda z masztem oświetlenia i agregat prądotwórczy „PAB” z osprzętem oświetleniowym, komplet ubrań specjalnych typu UPS i uzbrojenie osobiste, sprężarka, armatura wodno - pianowa i sprzęt do dostarczania i podawania wody, jednostka posiada system selektywnego alarmowania, system informacji SMS, sprzęt łączności radiowej (radiostacje samochodowe i radiostacja nasobna).

Udział w ważnych akcjach ratowniczych to:

1992r.- udział w akcji gaszenia pożaru obszarów leśnych w Kuźni Raciborskiej,
1997r. – udział w akcji ratowniczej podczas powodzi w gminie Czernin.

Osiągnięcia sportowe:

Klub piłki nożnej „Strażak” Niwiska – klasa okręgowa. Kronika założona została w 1981r. z opisem historycznym od założenia OSP, tj. od 1945r. Prowadzi ją aktualnie Michał Strzępa.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było spotkanie członków OSP z ks. biskupem Kazimierzem Górnym, Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, i ks. biskupem Edwardem Białoglowskim. W 1987r. jednostka otrzymała sztandar organizacyjny w dowód uznania za zasługi dla pożarnictwa ufundowany przez społeczeństwo wsi Niwiska. W 1995r. jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego jako pierwsza na gminie. W 2005 OSP wzbogaca się o samochód GBA 2,5/16 skarosowany na podwoziu „STAR 244 ”. Zakup został sfinansowany przez Urząd Gminy Niwiska, ZOSP RP oddział Rzeszów i środków własnych jednostki. Nowy samochód zastąpił wysłużony samochód „STAR 25”, GBM 2/8, który wycofano z podziału bojowego i dalszej eksploatacji. Jednostka prowadzi działalność gospodarcza a obiekt jest własnością OSP Niwiska.

Baza techniczna OSP Niwiska:

jednostka typu S-4, w 1995 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, posiada 4 boksy garażowe- ogrzewane, samochody gaśnicze Mercedes ATEGO 1329 GBA 2,5/16, „STAR 244” GBA 2,5/16, „Jelcz” 004 GCBA 6/32 i sam. SLKw LUBLIN 3, motopompa M-8/8, P05, motopompa pływająca NIAGARA ,motopompa TOHATSU M8/8, dwie pompy szlamowe HONDA  WT-20X i jedną WT 30X , pilarka łańcuchowa Husqvarna   i  STHIL MS 181, pilarka do gałęzi STHIL HT 101,  2 agregaty, prądotwórcze  2, 2KW Honda i 1 GEKO oraz jeden 10 KW, 4 aparaty ODO  FENZY, średni zestaw hydrauliczny    ( rozpieracz ramieniowy z łańcuchami, kolumnowy, nożyce, zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów, dwa kompletne zestawy ratownictwa medycznego PSP R–1, kliny do stabilizacji pojazdów),przecinarkę tarczową do stali i betonu, pilarkę ratowniczą, wentylator oddymiający, komplet ubrań specjalnych typu i uzbrojenie osobiste, sprężarka, armatura wodno - pianowa i sprzęt do dostarczania i podawania wody i piany, jednostka posiada system selektywnego alarmowania, system informacji SMS, sprzęt łączności radiowej.

Galeria
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska 
osp Niwiska
osp Niwiska