Gmina

Kosowy

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Kosowy

Liczba mieszkańców

828 - na dzień 09.06.2024r.

Sołtys

Damian Magda
Tel: 723 538 953 

Skład Rady Sołeckiej

OFICJALNA STRONA SOŁECTWA KOSOWY
http://www.kosowy.niwiska.pl


Historia, zabytki, ciekawostki...

Kosowy to wieś położona malowniczo na terenach morenowych wzgórz. Powstała w połowie XVI wieku w dobrach należących do Mieleckich. Na początku XVII wieku weszła w skład klucza kolbuszowskiego, który w 1616 roku kupił od Anny Ratowskiej z Mielca – Stanisław Lubomirski. Do Lubomirskich i ich spadkobierców – Sanguszków wieś należała do połowy XVIII wieku, kiedy to z sąsiednią Trzęsówką przechodzi w ręce Kuczkowskich. Kolejnymi właścicielami obszaru dworskiego (już po zniesieniu pańszczyzny), byli: Józef Piasecki (1855), Jakub Pomeranz i spółka (1886), dr Władysław Niesiołowski (1890), Maria Madejska (1914).

Kosowy należały początkowo do parafii Cmolas, następnie do ufundowanej przez Kuczkowskich (w 1786 roku) parafii filialnej w Trzęsówce. Stan taki utrzymał się aż do roku 1982, w którym utworzono we wsi samodzielną parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół parafialny zlokalizowano na wzniesieniu zwanym „Owsianka”, na styku trzech wsi: Huciny, Kosów i Siedlanki. 24 grudnia 1988 konsekrował go biskup Władysław Bobowski z Tarnowa. Okręg parafii kosowskiej obejmuje: Kosowy, Siedlankę, Hucinę i Kłodziny (przysiółek Trzęsówki).

Szkoła Podstawowa mieści się w budynku oddanym do użytku we wrześniu 1959 roku. W roku 2008 przeprowadzono modernizację obiektu poprzez remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę wejścia oraz wymianę pokrycia dachowego.  pobliżu znajduje się także Dom Strażaka, remiza dla jednostki OSP powstałej w 1947 roku.

 

Na terenie dawnego parku dworskiego (naprzeciwko szkoły) rośnie wiekowy dąb szypułkowy o obw. 645 cm, wys. 25 m., liczący około 410 lat. Ponadto we wsi rośnie kilka gatunków rzadkich roślin (podlegających ochronie) i stanowiących dużą atrakcję florystyczną, jak: rosiczka okrągłolistna, widłak torfowy, gnidosz rozesłany, bagno zwyczajne.

 


Instytucje i organizacje we wsi Kosowy:

- Szkoła Podstawowa (dyr. Bożena Bajor - Kwaśnik) -17 2278 164

- OSP (prezes Stanisław Róg) -721 229 765 

- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”(prezes Damian Magda)

- Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (proboszcz Ksiądz Stanisław Orszak ) -17 2278 200

- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Elżbieta Posłuszny) -17 2280 382

- Punkt Przedszkolny w Kosowach - 695 263 793

nowy akt prawa

2023-04-17

Dane aktu prawa

Status obowiązujący
Kadencja 2018-2023
Typ aktu uchwała
Numer sesji XII/2023
Data sesji 11.02.2023
Numer dokumentu 333/2023
Data aktu 22.02.2023
Organ wydający Prezydent Miasta Rzeszowa
Wprowadzający akt Andrzej Kowalski
Adnotacje aaaa111

Treść lorem ipsum