Gmina

Aktualności

Informacja OSP za 2023r.

2024-01-11
Pożar samochodu -fot. Adam Haptaś
Pożar samochodu -fot. Adam Haptaś
Samochód ratowniczo ? gaśniczy GBA 2.5/16 Renault Midlum - fot. OSP Niwiska
Samochód ratowniczo ? gaśniczy GBA 2.5/16 Renault Midlum - fot. OSP Niwiska

INFORMACJA

Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

w  Niwiskach o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy Niwiska z zakresu  zagrożeń przeciwpożarowych i działań operacyjnych  jednostek OSP za rok 2023 r.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY NIWISKA.

Na terenie naszej gminy znajduje się:

 • 9 sołectw zajmując łącznie 96 km2 jest to obszar 9505
 • 4361 ha lasów jest to 5% powierzchni ogólnej zaliczane są do drugiej i trzeciej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego.
 • 9 jednostek OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Liczba członków OSP ogółem – 374, w tym kobiet 35,
 • Liczba członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 114 druhów,
 • MDP - chłopięca drużyna młodzieżowa – 10 dh
 • Gminę zamieszkuje 6154 mieszkańców.
 • Przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka Nr 875 relacji Mielec – Leżajsk, pozostałe drogi to powiatowe i
 • Gmina Niwiska jest zgazyfikowana w 100% miejscowości za wyjątkiem dwóch przysiółków wsi Kosowy tj. : Ługnica i Góra Kosowska
 • dwie stacje paliw płynnych i LPG w Niwiskach i Kosowach
 • wszystkie miejscowości gminy wyposażone są w sieć hydrantową z dwóch ujęć wody w Niwiskach o wydajności 86 m3 /h i w Przyłęku o wydajności 54m3 /h. Ponadto w kilku miejscowościach znajdują się naturalne  zbiorniki wodne prywatne i jeden stanowiący własność gminy. Do celów gaśniczych może być również wykorzystywana  woda z cieków wodnych i z rzeki Trześniówka.
 • gmina zasilana jest napięciem średnim o wartości 15kV (kilowoltów) z linii napowietrznych, magistralnych wyprowadzonych ze stacji redukcyjnych w Kolbuszowej i Mielcu.
 • w Przyłęku znajduje się zakład POLDIM Mielec z.o.o  - „Wytwórnia Mas Bitumicznych”, która stwarza zagrożenie pożarowe i wybuchowe ze względu na wykorzystywanie w procesie technologicznym i magazynowanie gazu propan – butan 10 – zbiorników po 6.400 l każdy i 1x 4000 l, dwa zbiorniki podziemne z olejem opałowym 2 x 100 000 l, zbiorniki technologiczne 2x2000 l, 1x1000 l ,zbiornik nadziemny O.N.-5000 l , zbiorniki asfaltu 3 x 50t.
 • zakład obróbki kamienia budowlanego ROGALA w Przyłęku,
 • oczyszczalnia ścieków w Trześni.

II. ZESTAWIENIE WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP GMINY NIWISKA  za 2023 r. do 18.12.2023 r.

Lp.

Jednostka OSP

P

MZ

AF

Ćwiczenia

Zabezp. operacyjne

rejonu

wyjady gosp.w/g swd

Razem  wyjazdy do akcji  

1.

Niwiska

6

23

 

1

 

27

29

2.

Siedlanka

5

31

 

 

 

12

36

3.

Zapole

 

3

 

 

 

12

3

4.

Kosowy

1

 

 

 

 

8

1

5.

Hucisko

 

6

 

 

 

11

6

6.

Hucina

1

1

 

 

 

13

2

7

Leszcze

 

 

 

 

 

6

0

8

Przyłęk

1

2

 

 

 

7

3

9

Trześń

 

1

 

 

 

8

1

Wszystkie zdarzenia razem na terenie gminy

14

67

0

1

 

104

81

Razem

(na terenie powiatu wszystkie zdarzenia)

85

530

20

 

 

 

635

P – pożary,       M Z – miejscowe zagrożenia,     A F – alarmy fałszywe

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 14 razy  przy pożarach, były to pożary budynku gospodarczego, środków transportu,  sadzy w kominie, pożar zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Cmolasie, traw na nieużytkowych powierzchniach rolniczych. Udzielono pomocy Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w zabezpieczeniu  wypalania  uli w związku ze zgnilcem amerykańskim a także w związku ze zwalczaniem ASF ( afrykański pomór świń).

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 67 razy, były to interwencje związane z wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne. Poszukiwano osobę próbującą popełnić samobójstwo, udrażniano przepust drogowy wskutek intensywnych opadów deszczu i wypompowywano wodę z budynku mieszkalnego. Udrażniano drogi zablokowaną przez sam. ciężarowe w związku z intensywnymi opadami śniegu,   usuwano gniazda owadów błonkoskrzydłych ( szerszenie, osy OSP Siedlanka). Interweniowano również w zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej ( kolizje drogowe) a także   usuwano substancje ropopochodne z dróg. Nie odnotowano alarmów fałszywych.

Wyjazdy sklasyfikowane jako wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo w  uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na szkolenia,  przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy samochodów, przeglądy sprzętu w jednostkach OSP, zabezpieczenie przejazdu wyścigu kolarskiego, a także na polecenie wójta.

III. W 2023 roku 12 druhów ukończyło kurs podstawowy strażaka OSP i 2 druhów odnowiło uprawnienia ratownika KPP. Kursy  przeprowadzono przez KP PSP Kolbuszowa na bazie JRG Kolbuszowa. W dniu 20 marca 2023 r. zostały przeprowadzone gminne eliminacje OTWP a zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W dniu 28 kwietnia  przeprowadzono przegląd samochodów i sprzętu w wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy. W niedzielę 03 września na stadionie sportowym w Niwiskach zorganizowano gminne zawody sportowo pożarnicze w których udział wzięło 8 jednostek OSP gr. A za wyjątkiem OSP  Leszcze. W zawodach startowała także MDP chłopców z Niwisk według regulaminu CTiF.  OSP Niwiska przeprowadziła pogadankę i pokaz sprzętu dla uczniów szkoły podstawowej i  podczas pikniku rodzinnego w Niwiskach.

IV. Zakupiony i pozyskany sprzęt w 2023 r.

 1. Samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2.5/16 Renault Midlum
 2. Agregat prądotwórczy 3 KW – 2 szt
 3. Pralka do ubrań specjalnych – 2szt
 4. Suszarka do ubrań specjalnych – 2szt
 5. Akumulatorowy zestaw oświetleniowy RLS 2000 – 2 szt
 6. Pilarka do drewna MS 251 – 1szt
 7. Zestaw poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem – 1 kpl
 8. Podkłady do szybkiej stabilizacji pojazdów – 2 kpl
 9. Zestaw drewnianych podkładów i klinów – 2 kpl
 10. Podpora stabilizująca PT-1200 – 2 szt
 11. Zestaw węży hydraulicznych – 1 kpl
 12. Detektor prądu przemiennego – 1 szt
 13. Parawan na zwłoki – 1 szt
 14. Zabezpieczenie poduszek AIRBAG 3 – 1szt
 15. Laptop wraz z ekranem – 1kpl
 16. Bosak lekki aluminiowy – 1 szt
 17. Wąż tłoczny W75 – 14 szt
 18. Wąż tłoczny W52 – 14 szt
 19. Gaśnica proszkowa GP 6kg – 7 szt
 20. Tłumice do traw – 13 szt
 21. Latarki do kierowania ruchem drogowym 13 – szt
 22. Oznaczenia zawodników na zawody OSP - 9 kpl
 23. Nalewaki do zbiorników – 2 szt
 24. Nożyce do cięcia prętów – 7 szt
 25. Ubranie specjalne – 1 kpl
 26. Zbiornik wodny ze stelażem – 2 szt
 27. Radiostacje nasobne – 3 szt
 28. Narzędzie wielofunkcyjne ( łom ) – 7 szt
 29. Hełm – 1szt

Zakupiony sprzęt możliwy był dzięki pozyskanym funduszom z: dotacji z MSWiA, dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP z KSRG, funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości, środków Gminy Niwiska w tym z funduszy sołeckich, firm ubezpieczeniowych, WFOŚiGW, środków własnych jednostek OSP,

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach  i współpracę w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.  

 Sporządził:

 Komendant Gminny ZOG

  ZOSP RP w Niwiskach

                                                                                              Adam Haptaś