Gmina

Aktualności

Wybory nowego Zarządu Gminnego Związku OSP

2021-09-01
Zarząd Oddziału Gminnego Niwiska
Zarząd Oddziału Gminnego Niwiska
Komisja rewizyjna
Komisja rewizyjna

W niedzielne popołudnie 29 sierpnia 2021 roku odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Niwiskach, podczas którego został wybrany nowy Zarząd Oddziału Gminnego. Na jego czele, przez kolejne pięć lat stać będzie dotychczasowy prezes Zarządu, dh Michał Strzępa.

W Zjeździe, poza delegatami poszczególnych jednostek, udział między innymi wzięli:  Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Ryszard Skowron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej,  Robert Róg- Przewodniczący Rady Gminy Niwiska oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. W pierwszej części Zjazdu, który odbył się w remizie OSP Niwiska,  prezes Zarządu przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a Komendant Gminny informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań operacyjnych za okres 2016 – 2021r. Przedstawiono także wydatki poniesione przez samorząd i pozyskane z różnych dotacji na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Po krótkiej dyskusji na temat funkcjonowania i finansowania ochotniczych straży pożarnych, stary zarząd otrzymał od członków zjazdu absolutorium.
W dalszej części po dokonaniu wyboru członków zarządu, ukonstytuowała się jego struktura. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany dh Michał Strzępa, wiceprezesami zostali –dh Waldemar Piątkowski i dh Damian Wilk. Komendantem Gminnym wybrano dh Adama Haptasia. Funkcję Sekretarza objął dh Jerzy Skiba, a Skarbnika – dh Roman Strzępka. Została wybrana Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący dh Zygmunt Kluk, Sekretarz –dh Zbigniew Harchut, Członek Komisji –dh Stanisław Saj.

W trakcie zjazdu wybrani zostali delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach: dh Michał Strzępa, dh Adam Haptaś, dh Elżbieta Wróbel, dh Zygmunt Kluk oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: dh Michał Strzępa, dh Elżbieta Wróbel, dh Adam Haptaś.

Zjazd gminny kończy okres sprawozdawczo-  wyborczy na terenie  gminy Niwiska.

Nowemu Zarządowi Gminnemu OSP i wszystkim strażakom, życzymy trafnościw podejmowaniu decyzji oraz sukcesów w służbie naszej lokalnej społeczności.