Turystyka

Gmina Niwiska, choć nie obfituje w zabytki może pochwalić się przepięknymi krajobrazami i rozległymi lasami obfitującymi w zwierzynę i runo leśne. W naszej gminie bazujemy na tradycji związanej ze wsią, kulturą ludową, oferujmy produkty rolne z własnych upraw i hodowli. 

Niezwykle ciekawym zespołem florystycznym w regionie jest położony przy południowej granicy Przyłęka ścisły rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera "Buczyna w Cyrance". Na terenie rezerwatu znajdziemy różne osobowości flory i fauny.

Na pograniczu Niwisk i Blizny (oddz. 200c w Nadleśnictwie Tuszyma), znajduje się śródleśny staw - „Jeziorko”, otoczony roślinnością szuwarową i starodrzewiem sosnowo- dębowym. Zróżnicowanie roślinności mokradłowej odzwierciedla procesy w nim zachodzące. Na pierwszym planie obserwujemy duże skupiska "lilii wodnych" czyli kwitnącego biało, grzybienia białego. Jego duże, efektowne kwiaty przepięknie odznaczają się na tle zieleni. 

Z wody wyłania się również prosto wzniesiony oczeret jeziorny. Na brzegu zbiornika znaleźć można wygrzewające się żaby, m.in. żabę jeziorową oraz żabę trawną, jak również zaskrońca zwyczajnego.
„Jeziorko” połączone jest ze zbiornikiem retencyjnym, przeciwdziałającym powodziom i suszy w ekosystemie leśnym. Woda ze zbiornika przepływa do oczka poprzez przelew w grobli. Efektownym rozwiązaniem jest utworzenie przyczółków przepustów z darniny na mur.

panorama1

Szlaki turystyczne

Przez gminę Niwiska przebiegają dwa szlaki turystyczne: oznaczony kolorem zielonym szlak im. gen Władysława Sikorskiego (trasa: Bór Głogowski - Przewrotne - Kolbuszowa - Niwiska - Przyłęk - Tuszów Narodowy) oraz szlak żółty (trasa: Niwiska -Pustków - Ropczyce) przez zwarty kompleks leśny nadleśnictwa Tuszyma, położony w obrębie Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Trzy szlaki pielgrzymkowe: Pielgrzymki z Rzeszowa do Częstochowy (trasa: Przedbórz - Huta Przedborska - Hucisko - Niwiska - Dobrynin); Warszawskiej Pielgrzymki od grobu ks. kardynała Wyszyńskiego do grobu ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym (trasa: Sarnów - Ostrowy Tuszowskie - Przyłęk - Kosowy - Hucina -Niwiska-Blizna); Pieszej Pielgrzymki Przemyskiej (grupa z Leżajska) do Częstochowy (trasa: Kolbuszowa - Trześń - Niwiska -Dobrynin).

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-06-11 08:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 343 958