OSP Trześń

Skład zarządu OSP Trześń

 • Prezes – Mariusz Kotula
 • Wiceprezes – naczelnik – Patryk Łakomy
 • Wiceprezes – Igor Zięba
 • Zastępca naczelnika – Adam Świder
 • Sekretarz – Piotr Łakomy
 • Skarbnik – Andrzej Krzak
 • Gospodarz – Ryszard Branas
 • Członek Zarządu – Zbigniew Ofiara

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodniczący – Jerzy Wiewiura
 • Zastępca Przewodniczącego – Maria Safin
 • Członek – Daniel Krzak

Dane adresowe:

Trześń 34
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni powstała w 1947r., z inicjatywy druhów: Edwarda Magdy, Władysława Białka, Franciszka Białka, Józefa Plebana. Pierwsze próby powołania do życia Straży Pożarnej, rejestracja w starostwie kolbuszowskim (pismo trafiło do referatu opieki społecznej, którym kierowała p. Maciągowa i Józef Bieleń, późniejszy długoletni komendant powiatowy straży), z braku środków i sprzętu nie udały się, a grupa młodych mężczyzn wyjechała na Ziemie Zachodnie. Do sprawy powrócono zimą 1947r., rejestrując Straż, a w 1949r przydzielając jej pompę ręczną wahadłową, przewożoną zaprzęgiem konnym. W 1954r. Straż otrzymała ze starostwa przydział motopompy M-200 i podstawowego sprzętu gaśniczego. Z biegiem lat remizę przeniesiono z drewnianego obiektu do nowo wybudowanego. W późniejszym czasie, rozbudowanego o garaż i pomieszczenia na strychu. Pozyskano także samochód pożarniczy marki „Żuk” GLM (pierwszy został skradziony, zakupiono kolejny), motopompę M-800 oraz wiele nowoczesnego sprzętu i umundurowania. Ufundowano także Sztandar organizacyjny Straży.c.

Baza techniczna

OSP Trześń - jednostka typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód Mercedes BENZ RF 409 GLBA 1/8, motopompę M-8/8 P05, agregat prądotwórczy HONDA 9,5KW  z masztem oświetleniowym, pilarkę łańcuchową STIHL 29, komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, pompę pływającą NIAGARA, pompę szlamową WT 20X armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej w tym radiostacje nasobną GP360 , i syrenę alarmową.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-09-20 12:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 499 531