Gmina

Skład zarządu OSP Hucisko

  • Prezes – Łukasz Bernacki
  • Wiceprezes – naczelnik – Leszek Żurek
  • Wiceprezes – Łukasz Saj, s. Stefanii
  • Skarbnik – Andrzej Kuca
  • Sekretarz – Stanisław Ozimek
  • Gospodarz – Jan Żądło

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodnicząca- Stanisława Mycek
  • Wiceprzewodnicząca – Jolanta Żądło
  • Sekretarz – Władysława Saj

Dane adresowe:

Hucisko 65A
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku powstała w 1950 roku. Głównym inspiratorem jej był mieszkaniec wsi Piotr Orzech. Powstała jednostka liczyła 12 członków, którymi byli: Piotr Orzech, Józef Wolak, Feliks Krutys, Piotr Haracz, Stanisław Jemioło, Stanisław Żądło, Karol Żądło, Stanisław Białek, Wojciech Ragan, Wincenty Porzuczek, Karol Ziomek, Wojciech Białek.
Na pierwszym spotkaniu dokonano wyboru Prezesa, którym został Piotr Orzech oraz Komendanta w osobie Józefa Wolak. Jako nowo założona jednostka borykała się z trudnościami w uzyskaniu sprzętu gaśniczego oraz pomieszczeń do jego składowania, a zebrania odbywały się w prywatnych domach członków jednostki. Brak sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz środków finansowych na ich zakup były przyczyną zaniechania działalności jednostki.
Pod koniec 1956 roku z inicjatywy Antoniego Haracza- Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Zapolu została reaktywowana działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W domu Jana Saja zorganizowano zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli z ramienia Komendy Straży w Kolbuszowej Władysław Wilk i Władysław Wojciechowski. Na zebraniu tym zapoznano członków ze statutem Ochotniczej Straży Pożarnej i wybrano nowy zarząd. Zarząd ten dokonał rejestracji jednostki w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, opracował plan pracy i przystąpił do jego realizacji. Pierwszym przedsięwzięciem Zarządu było zorganizowanie składki i zakup czapek wyjściowych dla członków. Co roku w okresie wiosennym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzali kontrolę każdego gospodarstwa pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego we wsiach Hucisko, Zapole i Leszcze. Głównym zadaniem Zarządu było pozyskanie sprzętu do gaszenia pożarów. W 1958 roku z okazji Dnia Strażaka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przydzieliła dla jednostki sikawkę ręczną pozyskaną z majątku hrabiego Tyszkiewicza z Weryni, która z braku pomieszczenia przechowywana była w budynku gospodarczym- stodole Prezesa OSP Antoniego Haracza.
Na kolejnym z zebrań członków OSP podjęto uchwałę w sprawie przekazania przez każdego z członków jednej sztuki drewna z przeznaczeniem na budowę pomieszczenia na sprzęt. Z tak uzyskanego materiału wybudowano na placu szkolnym szopę na sprzęt, która służyła jednostce do czasu oddania do użytku obecnego budynku remizy ze świetlicą.
W 1959 roku staraniem Zarządu OSP w Hucisku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przekazała jednostce motopompę M-200 DKW użytkowaną dotychczas przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trześni.
Otrzymanie motopompy było dużym osiągnięciem, umożliwiającym prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla członków naszej jednostki, jak również prowadzenie akcji gaśniczych. Za uzyskane dochody z organizowanych zabaw tanecznych zakupiono wóz konny na żelaznych obręczach za kwotę 2.430 zł oraz wyznaczono 2 pary koni do zaprzęgu. Motopompa M-200 służyła jednostce do maja 1965 roku, kiedy to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przekazała dla naszej jednostki motopompę M-800. W 1972 roku podjęto starania o budowę remizy i świetlicy. Po uzyskaniu działek od mieszkańców wsi: Anny Goździckiej, Jana Pleban i Piotra Kosiorowskiego, którzy nieodpłatnie przekazali je na rzecz miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, przystąpiono do gromadzenia materiałów budowlanych. Na wniosek mieszkańców wsi Hucisko – Gromadzka Rada Narodowa w Niwiskach, której Przewodniczącym był Piotr Skiba, przekazała cegły wcześniej przeznaczone na budowę szkoły i remont remizy w Niwiskach, które w czynie społecznym zostały przywiezione furmankami. Pozostałe materiały były gromadzone przez mieszkańców wsi.
Po załatwieniu wszystkich formalności w 1974 roku przystąpiono do budowy budynku, którego głównymi majstrami byli: Eugeniusz Starzec, Marian Tetlak, Stefan Pleban, a pomocnikami mieszkańcy wsi Hucisko, wykonując wszystkie prace budowlane w czynie społecznym. Organizacją całości prac zajmowali się Prezes Antoni Haracz i Naczelnik Józef Ragan. Budowę finansowo wsparła Gminna Spółdzielnia w Niwiskach w kwocie 200 tyś. zł w zamian za wybudowanie pomieszczenia na sklep. Budowę zakończono i uroczyście przekazano budynek do użytkowania w 1978 roku. W 1990 roku za uzyskane środki finansowe z wynajmu pomieszczenia na sklep, jednostka zakupiła i wyremontowała samochód marki „Żuk”, który służy do przewożenia sprzętu gaśniczego oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 
Dzięki wsparciu finansowemu przez Radę Gminy i Wójta Gminy Niwiska przy dużym zaangażowaniu strażaków wykonano dach oraz przeprowadzono remont remizy. W 2004 roku OSP Hucisko otrzymało sztandar w dowód uznania za zasługi dla pożarnictwa ufundowany przez społeczeństwo wsi Hucisko. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku brała czynny udział we wszystkich ćwiczeniach i zawodach strażackich, uroczystościach kościelnych, a także pracach społeczno – użytecznych na rzecz miejscowej ludności.

Baza techniczna

OSP – Hucisko jednostka typu S-1 posiada jeden boks garażowy, samochód gaśniczy STEYER 690 GBA 2/18,   z napędem 4x4, motopompę M-8/8, P05, agregat prądotwórczy 2,2 KW z statywem oświetleniowym, pilarkę łańcuchową STHIL MS181,  komplet ubrań ochronnych i uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania  i podawania wody, sprzęt łączności radiowej, radiostację nasobną i syrenę alarmową.

Udział w ważnych akcjach ratowniczych to:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku brała czynny udział w akcjach pożarniczych na terenie swojej miejscowości i gminy, w czasie powodzi na terenie powiatu Mieleckiego w 1997 roku.